IV Swarzędzki Bieg WOŚP @ Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji, Poznań [od 13 do 14 stycznia]

IV Swarzędzki Bieg WOŚP


502
13 - 14
stycznia
11:00 - 22:00

 Strona wydarzenia
Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
Kosynierów 1, 62-020 Swarzedz
I. Organizator

1. Organizatorem IV SWARZĘDZKIEGO BIEGU WOŚP jest Ośrodek Kultury w Swarzędzu z siedzibą przy: ul. Poznańska 14 (kod pocztowy: 62-020 Swarzędz).
2. IV Swarzędzki Bieg WOŚP został objęty Honorowym Patronatem przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, Pana Mariana Szkudlarka.

II. Cel biegu = cel 27. Finału WOŚP

1. Zbiórka pieniędzy na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.
2. Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.

III. Termin i miejsce

1. Bieg odbędzie się 13 stycznia 2019 roku.
2. Oficjalne otwarcie IV SWARZĘDZKIEGO BIEGU WOŚP odbędzie się o godzinie 11:00, a zakończenie biegu odbędzie się o godzinie 12:15.
3. Start i meta zlokalizowane będą na Stadionie Miejskim im. M. Zaporowskiego przy ul. Św. Marcina.
4. Długość trasy: około 5 km.
5. Trasa będzie oznaczona taśmami oraz zabezpieczona przez Straż Miejską, służbę ochrony oraz wolontariuszy WOŚP.

IV. Zasady uczestnictwa

1. W IV SWARZĘDZKIM BIEGU WOŚP mogą wziąć udział osoby, które do dnia biegu, tj. 13.01.2019 ukończyły 16. rok życia. Warunkiem uczestnictwa osoby niepełnoletniej jest wyrażenie zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Każdy uczestnik biorący udział w biegu musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu albo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. W przypadku osób niepełnoletnich zaświadczenie, które nie jest zaświadczeniem lekarskim powinno być podpisane także przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika.
4. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
5. Bieg odbywa się bez pomiaru czasu.
6. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
7. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

V. Zgłoszenia i opłata startowa

1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane elektronicznie poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie: http://swarzedz.pl/bieg_wosp
2. Zgłoszenia będą przyjmowane do 6 stycznia 2019 roku.
3. Limit uczestników w biegu wynosi 500 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
4. Opłata startowa za udział w biegu jest całkowicie dobrowolna. Będzie można ja uiścić przy okazji odbioru pakietu startowego – na każdym ze stanowisk znajdować się będzie tzw. Puszka Biegacza. Dochód z biegu będzie w całości przeznaczony na cel 26. Finału WOŚP — zbiórka pieniędzy na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.
5. Każdy uczestnik biegu otrzymuje:
a) Numer startowy wraz z agrafkami
b) Medal na mecie biegu
6. Pierwsza trójka kobiet oraz pierwsza trójka mężczyzn na mecie biegu otrzymuje okolicznościowe statuetki.

BIURO ZAWODÓW – odbiór numerów startowych; weryfikacja uczestników
1. Odbiór pakietów startowych:
a) w dniu biegu, godz. 9:00 — 10:45, hala SCSiR, ul. Św. Marcina
2. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia tego biegu.
2. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w wiadomości mailowej zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników IV Swarzędzkiego Biegu WOŚP obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.
4. Organizator zapewnia opiekę przedmedyczną na trasie i mecie biegu.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
6. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
7. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.
13
Organizatorowi wydarzenia

Informacja o Twoim wydarzeniu została znaleziona w sieci Facebook i opublikowana bez zmian vprzez jej API.

Jeżeli jesteś organizatorem tego wydarzeniu, masz następne możliwości:

W tej chwili masz możliwość synchronizować informację na stronie internetowej z informacją na stronie Facebook (facebook.com/events/564717403976129/).

Nie chcesz żeby wydarzenie było opublikowane na naszej stronie internetowej? Napisz nam o tym i usuniemy go w najkrótszym terminie.

Masz pytania? Wszelkie sugestie?
Skorzystaj z formy komunikatu zwrotnego.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Poznaniu :

Years & Years: 1.02.2019 Warszawa, COS Torwar
Years & Years: 1.02.2019 Warszawa, COS Torwar
COS Torwar
Warsztaty: budowanie i modelowanie pośladków.
Warsztaty: budowanie i modelowanie pośladków.
Magiel Fitness
Tom Odell: 25.01.2019 Kraków, Tauron Arena
Tom Odell: 25.01.2019 Kraków, Tauron Arena
TAURON Arena Kraków
12. PKO Poznań Półmaraton
12. PKO Poznań Półmaraton
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Kayah i Bregović // 5.04.2019 // Poznań
Kayah i Bregović // 5.04.2019 // Poznań
Hala widowiskowo-sportowa Arena
Paul Kalkbrenner - Parts of Life - Poznań I SOLD OUT
Paul Kalkbrenner - Parts of Life - Poznań I SOLD OUT
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Paweł Domagała • Poznań • #1984tour cz.2
Paweł Domagała • Poznań • #1984tour cz.2
Sala Ziemi Poznań Congress Center
Alicja w Krainie Czarów
Alicja w Krainie Czarów
TEATR WIELKI - OPERA POZNAŃ
Najbardziej popularne wydarzenia w Twojej liście aktualności!