Monograph | American legal, political & economic thought, vol. 2 @ Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego "The American Law Society", Poznań [31 grudnia]

Monograph | American legal, political & economic thought, vol. 2


190
31
grudnia
20:00 - 23:00

 Strona wydarzenia
Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego "The American Law Society"
Poznan, Poland
****SCROLL DOWN FOR INFORMATION IN POLISH****

The American Law Society together from the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland) is proud to invite you to take part in a call for papers for a bilingual publication (monograph) titled ‘The American legal, political & economic thought – selected problems (volume 2)’, that will be published in cooperation with AchaeGraph publishing company.

The publication is mostly directed at researchers interested in American political, economic and legal thought, as well as to all other researchers who wish to publish their work in the publication.

The topics of articles may refer to foundations of American political, economic and legal thought, as well as to the Constitution of the USA.

The articles may also be interdisciplinary, connecting the analyzed fields of sciences.

If you wish, you may consult the proposed topic of your article with the editorial committee.

Examples of areas of research:
https://docs.google.com/document/d/1acvue0lWJ7kP2G8kTPbbqptrOxtiQvn1TUnNzYDLz-M/edit

Please treat them only as examples!
Also, see our previous publications to avoid repetition of topics/problems. Links below:
1. http://docs.wixstatic.com/ugd/1887de_149c2d00a6cf47f295c5616e1fa33a09.pdf
2.
http://docs.wixstatic.com/ugd/1887de_60d21e209e474acebcbf551be9b18439.pdf

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

***** Editorial information *****

Publisher: ArchaeGraph
The type of a publication: an academic monograph (book of articles)
Who: students and PhD students from law, philosophy, sociology, political science, history, economy and related fields as well as all other interested researchers (including professors and non-professors)
Estimated cost: 75 euro (includes the on-line version and 1 printed copy of the book for every Author; if author is from a distant country a separate fee for shippiny may apply); no invoices can be issued
Language of the publication: English and Polish
Deadline for submitting papers: October 31st, 2018
Planned date of publication: the end of February 2019
Length of texts: 20,000-40,000 characters (including spaces and footnotes)
MNiSW (Polish Ministry of Education) points: 5 points (please check for points awarded in your country)

The texts can be submitted in English or in Polish together with an abstract both in English and in Polish. For non-Polish speakers, an abstract in Polish is not required.

Remember to include the title of your article in BOTH languages (if you do not speak Polish, this rule does not apply) – English and Polish

***** Other important information *****

It is possible to send more than one paper.
We reserve the right to select papers to be published.
We reserve the right to slightly change the cost of the publication.
We reserve the right to change the date of the publication.
In case there is a lot of papers accepted for publication, we reserve the right to organize two separate monographs: one relating to American legal, political & economic thought and a second one on the U.S. Constitution.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
***** Technical requirements of the papers *****

--> please refer to the materials found under the following link:
https://drive.google.com/open?id=0BwQsx1qsW6xdUXJ2VWpidlBHY0E

***** Additional documents to be sent alongside the paper ******

1. The Licence contract that can be found under the following link:
https://drive.google.com/open?id=0BwQsx1qsW6xdUXJ2VWpidlBHY0E

2. The abstract as well as 3-5 key words in both Polish and English (for non-Polish speakers only in English) of between 1000-2000 characters including spaces – to be sent in a separate Word (.doc, .docx) file. It should include the title of the Article in BOTH languages.

*Please take notice of the editorial requirements – footnotes should be in the Latin style*

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Should there be any questions, do not hesitate to contact us through private messages to the American Law Society on Facebook.
The papers and attachments are to be sent to:
[email protected]

We encourage you to send draft titles of the articles to the editorial committee for verification. It will raise chances of successful publication.

More information will be regularly posted on the site of the event so it is advised to follow it!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
****POLISH****

Szanowni Państwo,

KN Prawa Amerykańskiego «The American Law Society» działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w naborze tekstów do dwujęzycznej monografii naukowej pt. «Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna – zagadnienia wybrane (tom II)», która wydana zostanie we współpracy z wydawnictwem naukowym ArchaeGraph.

Do publikacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych amerykańską myślą polityczną, ekonomiczną i prawną studentów oraz doktorantów, a także wszelkich pozostałych badaczy pragnących opublikować swój artykuł w języku polskim lub angielskim.

1) Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
— pragmatyzm Ch.S. Pierc’a i W. Jamesa jako podstawa filozoficzna amerykańskiego realizmu prawniczego;
— socjologiczna jurysprudencja Roscoe Pounda i projekt inżynierii społecznej;
— spór Roscoe Pounda z realistami (K.N. Llewellyn oraz J. Frank);
— law in action i krytyka law in books;
— amerykańskie teorie sprawiedliwości (John Rawls, Robert Nozick);
— filozofia polityki (Ayn Rand, Leonard Peikoff, Spooner, Nozick, Rothbard, Hayek, Chomsky);
— Reagonomics;
— Pax Americana;
— wybrane zagadnienia polityki ekonomicznej;
— prawo zwyczajowe oraz prywatne środki rozwiązywania sporów i wymierzania sprawiedliwości (np. w kontekście mediacji);
— doktryny totalitarne w USA (nazizm, faszyzm);
— zagadnienia z teorii polityki;
— podstawy i założenia systemu common law;
— tworzenie i funkcjonowanie precedensów w USA;
— nurt ADR i jego wpływ na myślenie o sądownictwie;
— pozycja sędziego amerykańskiego w sferze kształtowania postaw obywatelskich i budowania kultury prawnej;
— amerykański instytucjonalizm w obrębie nauk ekonomicznych z lat 20. i 30. XX wieku (T. Veblen, J.R. Commons, W. Mitchell);
— instytucjonalna szkoła Law&Economics;
— Szkoła Virginii;
— Szkoła New Haven;
— Szkoła Chicagowska;

2) Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
— władza wykonawcza, sądownicza i ustawodawcza w amerykańskim ustroju;
— amerykański model trójpodziału władzy;
— droga do uchwalenia Konstytucji USA;
— wpływ prawa i wydarzeń angielskich na kształtowanie się prawa USA;
— ekonomiczne aspekty w Konstytucji USA;
— orzecznictwo amerykańskiego Sądu Najwyższego i jego interpretacje — kiedyś i dziś (dowolne kazusy);
— prawa i wolności jednostki w Konstytucji USA (prawo do posiadania broni, wolność słowa, nietykalność osobista, swoboda kontraktowania itd.);
— Karta Praw;
— Konstytucja USA a amerykańska myśl polityczna i prawna;
— doktryny interpretacji Konstytucji (living Constitution, oryginalizm, itd.);
— Konstytucja USA w praktyce (bezpośrednie stosowanie itd.);
— Konstytucja USA a prawo międzynarodowe;
— historia amerykańskiego konstytucjonalizmu;
— sylwetki Twórców Konstytucji;
— podstawy i założenia systemu common law;
— Konstytucja a tworzenie i funkcjonowanie precedensów w USA;
— pozycja sędziego amerykańskiego w sferze kształtowania postaw obywatelskich i budowania kultury prawnej;
— Konstytucja USA a inne konstytucje (komparatystyka prawa);

Wyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – zachęcamy do wykraczania poza ich ramy! Artykuły mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączacy omawiane dziedziny nauki. Zapraszamy również do nadsyłania proponowanych tematów artykułów i ich konstultacji z komitetem redakcyjnym poprzez kontakt na stronie koła – zwiększy to spójność tematyczną monografii.

Prosimy o zapoznanie się z naszymi dotychczasowymi publikacjami, celem unikania powtórzeń:
1. http://docs.wixstatic.com/ugd/1887de_60d21e209e474acebcbf551be9b18439.pdf

2. http://docs.wixstatic.com/ugd/1887de_149c2d00a6cf47f295c5616e1fa33a09.pdf

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

***** Dane wydawnicze *****

Wydawnictwo: ArchaeGraph
Charakter publikacji: monografia naukowa
Kto: studenci i doktoranci z kierunków prawniczych, filozoficznych, socjologicznych, politologicznych, historycznych i ekonomicznych oraz wszyscy inni zainteresowani badacze
Planowany koszt publikacji: 200 zł (obejmuje wersję on-line oraz 1 egzemplarz drukowany dla każdego Autora); nie wystawiamy faktur
Języki publikacji: polski oraz angielski
Termin nadsyłania tekstów: 31 października 2018
Planowana data publikacji: do końca lutego 2019
Długość tekstów: 20,000-40,000 znaków (wraz ze spacjami i przypisami)
Punktacja MNiSW: 5 punktów

Teksty mogą być nadsyłane w całości w języku angielskim (wraz z dwoma abstraktami: w języku polskim i angielskim).

****ZASTRZEŻENIA****
Dopuszczalne jest przesłanie więcej niż jednego tekstu
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji nadsyłanych tekstów
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany opłaty publikacyjnej
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ostatecznej daty publikacji
W razie zebrania dużej ilości artykułów zastrzegamy sobie prawo do wydania dwóch oddzielnych monografii o tytułach nawiązujących do: (1) amerykańskiej myśli politycznej, ekonomicznej i prawnej; (2) Konstytucji USA.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
***** Wymagania techniczne, które musi spełniać tekst *****

--> prosimy przejść do materiałów znajdujących się pod poniższym linkiem:
https://drive.google.com/open?id=0BwQsx1qsW6xdWUxmVmZacTZUb28

***** Dodatkowe dokumenty, które należy wysłać obok tekstu ******

1. Oświadczenie licencyjne dostępne jest pod poniższym linkiem – https://drive.google.com/open?id=0BwQsx1qsW6xdWUxmVmZacTZUb28
2. Abstrakt (streszczenie artykułu) oraz 3-5 słów kluczowych: w języku polskim i angielskim (1000-2000 znaków wraz ze spacjami) – w odrębnym pliku Word (.doc, .docx). Abstrakt musi zawierać tytuł tekstu w OBU językach – polskim i angielskim.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie wiadomości prywatnych korzystajac ze stosownej zakładki na stronie koła.

Teksty wraz załącznikami prosimy wysyłać na adres:
[email protected]

Zachęcamy do przesyłania wstępnych tematów artykułów, co umożliwi nam stworzenie spójnego zbioru badań.

Więcej informacji na biężąco pojawiać się będzie na stronie wydarzenia!
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego "The American Law Society":

Call for papers | Law & Business in Poland and the EU monograph
Call for papers | Law & Business in Poland and the EU monograph
Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego "The American Law Society"

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Poznaniu :

3 Bieg Niepodległości .pl - BIEG 100-lecia 2018
3 Bieg Niepodległości .pl - BIEG 100-lecia 2018
Bieg Niepodległości .pl - BIEG 100-lecia 2018
Noc Naukowców Poznań
Noc Naukowców Poznań
Poznan, Poland
Wykład otwarty o złości i poczuciu winy
Wykład otwarty o złości i poczuciu winy
Księgarnia "z Bajki"
Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Poznań
Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Poznań
Hala widowiskowo-sportowa Arena
Rzucanie stolcem w przechodniow
Rzucanie stolcem w przechodniow
Ratusz w Poznaniu
Tribute to / Poznań
Tribute to / Poznań
Hala widowiskowo-sportowa Arena
Guzior + ReTo / 1.12 / U Bazyla, Poznań
Guzior + ReTo / 1.12 / U Bazyla, Poznań
Klub u Bazyla