Poznań Art Week 2018 @ Poznan, Poland, Poznań [od 25 do 31 maja]

Poznań Art Week 2018


1294
25 - 31
maja
12:00 - 23:59

 Strona wydarzenia
Poznan, Poland
Poznań
POZNAŃ ART WEEK 2018
25.05 — 01.06.2018

(English version below)

POZNAŃ ART WEEK, którego druga odsłona odbywająca się od 25 maja do 1 czerwca, stwarza mieszkańcom Poznania, zaproszonym gościom i wszystkim zainteresowanym możliwość spotkania z różnymi formami sztuk wizualnych.

Jego program składa się z kilkudziesięciu wystaw, spotkań z artystami, warsztatów i koncertów organizowanych na terenie miasta Poznania. W wydarzeniu bierze udział ponad 30 uczestników — galerii, centrów sztuki współczesnej, przestrzeni ekspozycyjnych. Jednym z istotnych punktów PAW jest Wystawa Końcoworoczna na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. POZNAŃ ART WEEK 2018 jest także sceną dla artystycznych debiutów oraz działań efemery...cznych i inicjatyw tymczasowych. Dzięki temu POZNAŃ ART WEEK jest jedynym wydarzeniem artystycznym w stolicy Wielkopolski, które łączy ze sobą we wspólnym programie całe środowisko twórców i animatorów kultury działających na polu sztuk wizualnych.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest wielowymiarowe pojęcie REDYSTRYBUCJI. Z jednej strony jest to określenie odnoszące się do różnego rodzaju ‘re — praktyk’ polegających na zawłaszczaniu i reinterpretacji obrazów, symboli i wzorców kulturowych. Z drugiej strony jest ono bezpośrednio związane z pytaniem o udział czynników społecznych i politycznych w kształtowaniu kultury.Z trzeciej strony wreszcie charakteryzowany termin dotyka także dystrybucji przekazów w mediach, w szczególności tych, których nie można jednoznacznie zakwalifikować do sfery sztuki lub sfery poza sztuką oraz tych, które nie uzyskały aprobaty instytucji artystycznych. Wszystkie z wymienionych aspektów znaczenia REDYSTRYBUCJI składają się na jeszcze jeden poziom jego rozumienia w odniesieniu do publicznej debaty o uniwersalnych wartościach i ich wymiany. Dzięki opisanej wieloznaczności patronującego mu tematu, POZNAŃ ART WEEK 2018 staje się również zaproszeniem do dyskusji nad kulturą i sztuką, ich społecznym wpływem i sposobem dystrybucji dóbr w społeczeństwie. Tak zarysowany kontekst czyni z każdego gestu twórczej interwencji ważne świadectwo widoczności prężnie rozwijającej się poznańskiej sceny artystycznej.

Partnerzy/Partners: $ Drylownia — Pracownia Artystyczna Justyny Dryl, 9/10, ABC Gallery, GALERIA AT, Bałtyk, Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, Concordia Design, FWD:, PragmatIQ Kancelaria Prawna, Kawiarnia Artystyczna "Kóltura", PIES andaluzyjski, LAS, Galeria Luka, Łęctwo, Magiel — Galeria Sztuki, Galeria Miejska Arsenał, Ostrøv, Pawilon, Galeria Fotografii pf, Galeria Piekary, Polonez, Przystań Sztuki, Galeria Raczej, Rodríguez Gallery, SKALA, Słodownia +1, Galeria Szewska, Galeria Tak, Teatr Ósmego Dnia, Zemsta

Patroni medialni/Media patrons: Arteon, Artluk, Contemporary Lynx, Czas Kultury, Format — pismo artystyczne, Głos Wielkopolski, IKS, kulturapoznan.pl, Wielkopolska kultura u podstaw, NOTES.NA.6.TYGODNI, O.pl Polski Portal Kultury, Puls Poznania, Radio Poznań, Magazyn Szum, TUU, TVP 3 Poznań, TVP Kultura

POZNAŃ ART WEEK 2018 odbywa się dzięki wsparciu Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Miasto Poznań, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Rarytas.
.................................................................................................

ENGLISH:

The program consists of a number of exhibitions, meetings with artists, workshops and concerts organized across Poznań. There will be over 30 participants — including galleries, contemporary art centers and exhibition areas One of the highlights of PAW will be End of Year Exhibition at University of the Arts Poznan. POZNAŃ ART WEEK 2018 is also a stage for artistic debuts and for ephemeric actions and temporary initiatives. And this is why POZNAŃ ART WEEK is the only artistic event in the capital of Wielkopolska that brings together creators and cultural activist working the field of visual arts in one program.

The theme of this year's edition will be the multidimensional concept of REDISTRIBUTION. On one hand, it refers to a number of 're-practices' that consist of appropriating and reinterpreting images, symbols and culture patterns. On the other hand, it is closely related to question of influence that social and political factors have on the process of culture-shaping. The theme also relates to
the distribution of media content, especially if this content cannot be easily categorized as art or did not receive the approval of art institutions. The aforementioned meanings of REDISTRIBUTION create an additional level on which we can understand this concept — in terms of the public debate on universal values and their replacement. Ambiguity of the main theme allows POZNAŃ ART WEEK 2018 to become a starting point for a discussion on culture, art, their influence and social distribution of goods.
In this context every sign of artistic expression is a visible evidence of Poznań bustling art stage.


POZNAŃ ART WEEK 2018 is organized thanks to the support of University of the Arts Poznan, The City of Poznań, the government of Wielkopolska Voivodeship, The Ministry of Culture and Cultural Heritage and Fundacja Rarytas.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Poznan, Poland:

Wybory 2018
Wybory 2018
Poznan, Poland
Felicità. Poznań Coffee Marathon
Felicità. Poznań Coffee Marathon
Poznan, Poland
Anatomia funkcjonalna z fizjologią ludzkiego ciała
Anatomia funkcjonalna z fizjologią ludzkiego ciała
Poznan, Poland
Kurs specjalistyczny: Gotowe leki ziołowe w medycynie chińskiej.
Kurs specjalistyczny: Gotowe leki ziołowe w medycynie chińskiej.
Poznan, Poland
Trudne sytuacje na sali szkoleniowej
Trudne sytuacje na sali szkoleniowej
Poznan, Poland
Metoda Dobrego Startu - kurs w Poznaniu
Metoda Dobrego Startu - kurs w Poznaniu
Poznan, Poland
Kurs dietetyki profilaktycznej i leczniczej wg TMC.
Kurs dietetyki profilaktycznej i leczniczej wg TMC.
Poznan, Poland
Poznań: Dyzartria wyzwaniem logopedy
Poznań: Dyzartria wyzwaniem logopedy
Poznan, Poland
Poznań: Warsztaty dla insulinoOPORNYCH Z #IOteam
Poznań: Warsztaty dla insulinoOPORNYCH Z #IOteam
Poznan, Poland
Astronawigacja dla żeglarzy
Astronawigacja dla żeglarzy
Poznan, Poland
Poznań: Warsztat I stopnia: Terapia jąkania
Poznań: Warsztat I stopnia: Terapia jąkania
Poznan, Poland
Logorytmika II stopień - kurs w Poznaniu
Logorytmika II stopień - kurs w Poznaniu
Poznan, Poland
Logorytmika - kurs w Poznaniu
Logorytmika - kurs w Poznaniu
Poznan, Poland
Metoda Ruchu Rozwijającego - kurs w Poznaniu
Metoda Ruchu Rozwijającego - kurs w Poznaniu
Poznan, Poland
Jelita jako centrum naszej odporności - Poznań
Jelita jako centrum naszej odporności - Poznań
Poznan, Poland
Poznań: AAC. Wprowadzenie alternatywnych metod komunikacji.
Poznań: AAC. Wprowadzenie alternatywnych metod komunikacji.
Poznan, Poland
100 patronek na 100-lecie praw wyborczych kobiet.
100 patronek na 100-lecie praw wyborczych kobiet.
Poznan, Poland
Kalendarz Poznańskich Imprez 2018
Kalendarz Poznańskich Imprez 2018
Poznan, Poland

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Poznaniu :

Dzięki sztuce odchamię się w 2018 roku
Dzięki sztuce odchamię się w 2018 roku
Miasto Poznań
Wykład otwarty o złości i poczuciu winy
Wykład otwarty o złości i poczuciu winy
Księgarnia "z Bajki"
Zmiana miejsca! Alan Walker: 1.12.2018 Poznań, Hala nr 3A MTP
Zmiana miejsca! Alan Walker: 1.12.2018 Poznań, Hala nr 3A MTP
Międzynarodo
Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Poznań
Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Poznań
Hala widowiskowo-sportowa Arena
Rzucanie stolcem w przechodniow
Rzucanie stolcem w przechodniow
Ratusz w Poznaniu
Guzior + ReTo / 1.12 / U Bazyla, Poznań
Guzior + ReTo / 1.12 / U Bazyla, Poznań
Klub u Bazyla
25 lat Peja/Slums Attack + Goście 27/10/18 Arena, Poznań
25 lat Peja/Slums Attack + Goście 27/10/18 Arena, Poznań
Hala widowiskowo-
Tribute to / Poznań
Tribute to / Poznań
Hala widowiskowo-sportowa Arena
Poznańskie Targi Piwne & Street Food Spot 2018
Poznańskie Targi Piwne & Street Food Spot 2018
Poznańskie Targi Piwne