Lista rezerwowa- Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży @ , Poznań [od 3 marca do 24 czerwca]

Lista rezerwowa- Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży


312
3
mar.
 
- 24
cze.
10:00 - 16:30

 Strona wydarzenia
ulica Michała Sobeskiego, 60-579 Poznań, Polska
Uwaga — obecnie prowadzimy zapisy tylko na listę rezerwową.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kompleksowe szkolenie z zakresu terapii dzieci i młodzieży. W oparciu o integracje różnych podejść z naciskiem na ujęcie poznawczo-behawioralne, kurs prezentuje praktyczne aspekty pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wymiar czasowy: 150h dydaktycznych

I zjazd- Wprowadzenie do psychoterapii dzieci i młodzieży oraz metod diagnostycznych
II zjazd- Podstawy terapii behawioralnej- praca z trudnym zachowaniem
III zjazd — Terapia zaburzeń eksternalizacyjnych w ujęciu poznawczo behawioralnym, tiki
IV zjazd- Psychoterapia zaburzeń lękowych i depresyjnych u dzieci i młodzieży, praca z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym
V zjazd- Terapia zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży
VI zjazd- praca z traumą
VII zjazd- praca z nastolatkiem: samookaleczenia i myśli samobójcze

Kadra:
dr. hab. Agnieszka Słopień- specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kierownik oddziału psychiatrycznego dzieci i młodzieży oraz adiunkt w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM w Poznaniu

mgr Przemysław Matuszyński — certyfikowany psychoterapeuta poznawczo -behawioralny ( PTTPB nr cert.523) oraz (CTPB nr cert.16), trener i superwizor programów Oikos Plus©, coach, pedagog, trener trenerów TZA (ART®)

dr. n. biol.Tomasz Hanć- psycholog, antropolog certyfikowany psychoterapeuta poznawczo behawioralny, od lat prowadzi badania naukowe oraz zajmuje się terapią zaburzeń eksternalizacyjnych u dzieci. Autor licznych publikacji z zakresu ADHD, m.in. „Dzieciństwo i dorastanie z ADHD”.

Iwona Michalak Jędrzejczak- psycholog, dyplomowany psychoterapeuta integracyjny, od kilkunastu lat pracuje z dziećmi m.in. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami zachowania, dziećmi z mutyzmem wybiórczym.

mgr Robert Rejniak- Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog, ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy Ministerstwie Zdrowia, certyfikowany terapeuta i trener Polskiego Towarzystwa Motywującego. Specjalizuje się w pracy z trudną młodzieżą.

mgr Elżbieta Trubiłowicz- Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor aplikant

​Terminy szkolenia III edycja:
03-04.03.2018 (sob, niedz)
14-15.04.2018 (sob, niedz)
18-20.05.2018 (pt, sob, niedz)
23-24.06.2018 (sob, niedz)
ostatnie trzy zjazdy zostaną podane do połowy stycznia 2018r.

Cena:
do 31.12.2017r — 2650zł
do 30.01.2017 — 2750zł
po 30. 01.2017 -2850zł

Warunkiem przyjęcia jest wysłanie zgłoszenia na mail oraz wpłata zaliczki w wysokości 750zł na konto: 33 1020 4027 0000 1102 1279 2729 z dopiskiem „szkolenie – dzieci”.

Zapisy: [email protected]
Informacje szczegółowe: Joanna Michalak 512-46-30-38

Grupa odbiorców: psychologowie, pedagodzy, psychoterapeuci, psychiatrzy, terapeuci uzależnień, studenci ostatnich lat psychologii i pedagogiki. Istnieje możliwość kwalifikacji osób z innym wykształceniem tylko po indywidualnym rozpatrzeniu wniosku.

Program szczegółowy:

Metody diagnostyczne:
Zapoznanie z terminologią używaną w diagnostyce psychologicznej i jej zastosowaniem w dyscyplinach pokrewnych oraz istotą, złożonością i uwarunkowaniami procesu diagnostycznego, Model diagnozy wg DSM-IV, ICD 10, Kontakt i opór w procesie diagnozowania, Metody diagnostyczne w praktyce klinicznej (wywiad, rozmowa, obserwacja, metody kwestionariuszowe, metody projekcyjne), Kształtowanie umiejętności diagnozowania specyfiki funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zarys diagnozy niepełnosprawności intelektualnej.
Omówienie właściwości psychometrycznych Profilu Psychoedukacyjnego E. Schoplera (PEP-R); prezentacja procedury badania z wykorzystaniem pomocy testowych, Zapis wyników i wykres profilu w Skali Rozwoju i Zachowania oraz interpretacja i implikacje psychoedukacyjne, Rozwijanie praktycznych umiejętności diagnozowania wstępnej dojrzałości szkolnej dziecka, Testy i próby badające funkcje percepcyjno- motoryczne, Gry i zabawy psychologiczne uzupełniające diagnozę, Uwrażliwienie na problemy etyczne związane z pracą psychologa klinicznego dzieci i młodzieży.

Praca z trudnym zachowaniem:
Wprowadzenie do pojęć z zakresu terapii poznawczo behawioralnej, praca z trudnym zachowaniem, pole minowe rodziców i wychowawców, metody stosowania wzmocnień pozytywnych i negatywnych, nagrody i kary, konstruowanie systemów żetonowy i kontraktów między dzieckiem i rodzicem, teoria społecznego uczenia się, modelowanie, kształtowanie, celowanie, naśladowanie, planowanie, rola umiejętności społecznych, przeżywanie emocji w zachowaniu; kliker; informacja zwrotna; przykłady programów behawioralnych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, strategie behawioralne wygaszania zachowań niepożądanych, nawyki, zmiana zachowań a środowisko

Terapia zaburzeń eksternalizacyjnych:
metody pracy z dziećmi i nastolatkami z zaburzeniami eksternalizacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem ADHD i ODD, metody kontroli i redukcji objawów nadruchliwości, impulsywności i deficytów uwagi, rozwiązywanie problemów behawioralnych na podstawie analizy zachowań i zasad warunkowania instrumentalnego, formułowanie zasad, skuteczne wydawanie poleceń, rodzaje
konsekwencji zachowań, rodzaje nagród i negatywnych konsekwencji, zasady nagradzania, «czas na zabawę», strategie radzenia sobie z agresją dziecka (wybuch powikłany i niepowikłany), różnice w pracy z dziećmi i nastolatkami, możliwości terapeutyczne biofeedbacku, program warsztatów dla rodziców, omówienie skuteczności wybranych form terapii,

Poznawczo-behawioralna terapia depresji i zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży:
rodzaje i etiologia zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży, diagnoza wg. ICD-10 i DSM-5, lęki rozwojowe, modele poznawcze zaburzeń, konceptualizacja przypadku, zastosowanie technik poznawczych i behawioralnych w pracy z depresyjnymi dziećmi i nastolatkami, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z samooceną, metod aktywizujących, dialogu motywującego, strategii rozwiązywania problemów, metody pracy z lękiem, z uwzględnieniem metod ekspozycji i relaksacji, radzenia sobie z martwieniem
się i dekatastrofizacji, zastosowanie programów terapeutycznych ukierunkowanych na pracę z lękiem i depresją.

Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym:
Pojęcia „mutyzmu wybiórczego”-od objawu do diagnozy.
• Trudności na jakie napotyka dziecko z mutyzmem wybiórczym w szkole i przedszkolu
• Dziecko z MW i jego rodzina.
• Współpraca dom-szkoła/przedszkole-terapeuta.
• Terapia indywidualna dziecka, konsultacje rodzicielskie, terapia rodziny, oddziaływania w
przedszkolu/ szkole, zajęcia grupowe dla dzieci nieśmiałych, warsztaty dla rodziców, farmakoterapia.
• SLIDING IN – jako technika pracy terapeutycznej z mutyzmem wybiórczym.
• Studium przypadku. Doświadczenia kliniczne.

Praca z traumą:
neurobiologiczne i psychologiczne aspekty traumy u dzieci, objawy PTSD u dzieci – rozpoznanie, ocena potrzeb psychologicznych dziecka z traumą, podstawy pracy terapeutycznej z traumą u dzieci, procedury pracy terapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym, zasady współpracy z opiekunami;

Terapia zaburzeń odżywiania:
metody pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem jadłowstrętu psychicznego oraz bulimii psychicznej, oddziaływania terapeutyczne w czasie hospitalizacji oraz podczas opieki ambulatoryjnej, z uwzględnieniem oddziaływań medycznych, terapii indywidualnej (w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz systemowym), grupowej oraz systemowej (terapia rodzinna).

Motywowanie do zmiany – praca z samookaleczeniam i myślami samobójczymi:
Zapoznanie z zasadami pracy Dialogiem Motywującym, przedstawienie technik służących: budowaniu zaufania, rozwiązywania problemów, wydobywaniu zasobów na przykładzie nastolatka z samookaleczającego się i z myślami samobójczymi

Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest zebranie min. 14 osobowej grupy.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Poznaniu :

3 Bieg Niepodległości .pl - BIEG 100-lecia 2018
3 Bieg Niepodległości .pl - BIEG 100-lecia 2018
Bieg Niepodległości .pl - BIEG 100-lecia 2018
Noc Naukowców Poznań
Noc Naukowców Poznań
Poznan, Poland
Wykład otwarty o złości i poczuciu winy
Wykład otwarty o złości i poczuciu winy
Księgarnia "z Bajki"
Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Poznań
Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Poznań
Hala widowiskowo-sportowa Arena
Rzucanie stolcem w przechodniow
Rzucanie stolcem w przechodniow
Ratusz w Poznaniu
Tribute to / Poznań
Tribute to / Poznań
Hala widowiskowo-sportowa Arena
Guzior + ReTo / 1.12 / U Bazyla, Poznań
Guzior + ReTo / 1.12 / U Bazyla, Poznań
Klub u Bazyla