Zastosowania terapii behawioralnej / Applications for behavioral therapy @ SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, Poznan [od 16 do 17 marca]

Zastosowania terapii behawioralnej / Applications for behavioral therapy


804
16 - 17
marca
09:00 - 18:00

 Strona wydarzenia
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
61-719 Poznań
[scroll down for english]

XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

RÓŻNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ TERAPII BEHAWIORALNEJ

Terapia behawioralna opiera się na przesłance, że wiele zachowań ludzkich, takich jak nerwice, fobie, konkretne reakcje są wyuczone i dzięki właśnie terapii można się ich oduczyć. O jej możliwościach opowiemy podczas konferencji „Od teorii do praktyki: różne obszary zastosowań terapii behawioralnej”. Celem tegorocznego sympozjum jest przedstawienie najnowszych wyników badań w dziedzinie psychologii behawioralnej oraz możliwości ich praktycznych zastosowań w przypadku różnych zaburzeń oraz różnych grup odbiorców.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić, przesłać formularz zgłoszeniowy oraz uiścić odpowiednia opłatę Konferencyjną:
swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/16792-xii-miedzynarodowe-sympozjum-naukowe-polskiego-towarzystwa-psychologii-behawioralnej#formularz

KONFERENCJA

Podczas tegorocznego sympozjum chcemy pokazać, że terapia behawioralna, kojarzona przede wszystkim z terapią zaburzeń ze spektrum autyzmu, ma znacznie więcej zastosowań. Uczestnicy konferencji poznają rolę uważności w procesach dyskontowania, a także podstawy teorii ram relacyjnych (RFT) oraz możliwości jej wykorzystania w praktyce klinicznej.

Tematem wykładów będzie też wykorzystanie terapii behawioralnej w gerontologii, terapii po uszkodzeniach ogniskowych OUN oraz terapii bólu. W odniesieniu do zaburzeń ze spektrum autyzmu przedmiotem wykładów będzie zastosowanie stosowanej analizy zachowania i terapii behawioralnej w problemach związanych z karmieniem i mową (mutyzm wybiórczy), a także problem utrzymania efektów terapii behawioralnej dzieci z autyzmem. Naszymi gośćmi będą zarówno osoby prowadzące badania w obszarze psychologii behawioralnej, jak i terapeuci behawioralni.

Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz terapeutów behawioralnych do czynnego udziału w sesji plakatowej poświęconej badaniom z zakresu szerokorozumianej psychologii behawioralnej oraz terapii behawioralnej. Na tytuły wystąpień w postaci plakatów oraz streszczenia prezentowanych badań czekamy do 20 lutego 2018 roku.

PROGRAM

16 MARCA 2018 ROKU

9.00-18.00 | Warsztaty/Workshops

RFT for clinical practise – warsztat w jęz. angielskim
– dr Niklas Törneke | sala 306

Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u dzieci z trudnościami związanymi z karmieniem/ Diagnostic and therapeutic procedures in children presenting feeding problems
– mgr Katarzyna Bąbik | sala 311

Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu do wprowadzenia w grupę rówieśniczą/ ABA techniques in the preparation of a child with autism spectrum disorders to be introduced into a peer group
– dr Beata Urbaniak | sala 312

Terapia osób z mutyzmem wybiórczym/ Therapy of people with selective mutism
– dr Monika Zielińska | sala 406

18:00-20:00 – kolacja

17 MARCA 2018 ROKU | SALA 004

8.30-9.00 – Rejestracja/Registration

9.00-9.30 – Otwarcie konferencji/Opening of the Conference

9.30-10.30 – Co to jest RFT i dlaczego jest ważne w praktyce klinicznej?/ What is RFT and why would it be important to clinicians?
– dr Niklas Törneke

10.30-11.00 – Jaką rolę odgrywa uważność w procesach dyskontowania?/ What is the role of mindfulness in discounting processes?
– prof. dr hab. Paweł Ostaszewski

11.00-11.30 – Przerwa kawowa/ Coffee break

11.30-12.30 – Behawioralna gerontologia: co wiemy dziś, czego musimy sie jeszcze dowiedzieć i jak możemy to zgłębiać?/ Behavioural gerontology: What we currently know, what we still need to explore, and how we might go about exploring it
– dr Rebecca Sharp

12.30-13.00 – Dobieranie wzmocnień u pacjentów po ogniskowych uszkodzeniach OUN/ Selecting reinforcers in patients with focal central nervous system injury
– dr Bartłomiej Swebodziński

13.00-13.30 – Czy bólu można się oduczyć? Od badań laboratoryjnych do terapii behawioralnej bólu/ Can we unlearn the pain? From laboratory studies to behavioral therapy of pain
– dr hab. Przemysław Bąbel

13.30-14.30 – Przerwa obiadowa/ Lunch break

14.30-15.00 – Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u dzieci z trudnościami związanymi z karmieniem/ Diagnostic and therapeutic procedures in children presenting feeding problems
– mgr Katarzyna Bąbik

15.00-15.30 – Mutyzm wybiórczy, czyli rozmowy kontrolowane/ Selective mutism or controlled conversations
– dr Monika Zielińska

15.30-16.00 – Skuteczność SAZ – badania na polskiej grupie dzieci z autyzmem/ Effectiveness of ABA therapy – research on Polish sample of children with ASD
– dr Beata Urbaniak

16.00-16.15 – Przerwa kawowa/ Coffee break

16.15-18.00 – Sesja plakatowa/ Poster session

PRELEGENCI

prof. dr hab. Paweł Ostaszewski – psycholog. Dziekan Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Kierownik Katedry Analizy Zachowania. Specjalizuje się w psychologii behawioralnej i psychologii biologicznej. Zajmuje się analizą behawioralną dokonywania wyboru w paradygmacie procesu dyskontowania oraz problematyką samokontroli i impulsywności w kontekście nagród odroczonych, a także takich, których uzyskanie wymaga włożenia wysiłku. Interesuje się także wykorzystaniem psychologii behawioralnej w rozwoju osobistym i terapii, w szczególności stosowaną analizą zachowania (ABA), teorią ram relacyjnych (RFT) i terapią akceptacji i zaangażowania (ACT). Autor i współautor ponad 80 tekstów naukowych, w tym takich książek jak: „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem” (2012), „Analiza zachowania. Vademecum” (2016).

dr hab. Przemysław Bąbel – jest psychologiem, zastępcą dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie także kieruje Zespołem Badania Bólu. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej i przewodniczącym Rady Programowej Fundacji Autyzm Up. Kieruje studiami podyplomowymi „Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania” na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Prowadzi badania nad psychologicznymi czynnikami modyfikującymi doznania bólowe, w szczególności nad mechanizmami analgetycznego i hiperalgetycznego działania placebo oraz pamięcią bólu. Zajmuje się także zastosowaniami terapii behawioralnej w leczeniu bólu przewlekłego oraz analizy zachowania i psychologii pamięci w edukacji. Jest autorem i współautorem 70 publikacji naukowych, w tym 8 książek: „Interpersonal and intrapersonal expectancies”, „Analiza zachowania. Vademecum”, „12 zasad skutecznej edukacji. Czyli jak uczyć, żeby nauczyć?”, „Trening pamięci. Projektowanie, realizacja, techniki i ćwiczenia”, „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania”, „Analiza zachowania od A do Z”, „Współczesna psychologia behawioralna. Wybrane zagadnienia”, „Jak uczyć, żeby nauczyć”. Publikuje w najlepszych światowych czasopismach w swojej dziedzinie, m.in: „Pain”, „European Journal of Pain”, „Pain Medicine”, „Clinical Journal of Pain”, „Pain Management Nursing”, „PLoS ONE”, „Memory” „Evaluation & the Health Professions”, „Medical Principles and Practice”, „International Dental Journal”, „Japanese Psychological Research”. Wyniki prowadzonych przez niego badań były omawiane przez najważniejsze media na świecie, w tym „New York Times”, „New York Magazine”, „Daily Mail”, „CBS News”, „Mirror”, „Sunday Times”. Jest autorem i współautorem przeszło 100 publikacji popularnonaukowych. W latach 2007-2010 był redaktorem naukowym magazynu psychologicznego „Charaktery”. Laureat Nagrody Prezesa PAN „Złoty Umysł – Mistrz Popularyzacji Wiedzy” w 2008 roku.

dr Niklas Törneke – jest psychiatrą i psychoterapeutą. Pracuje z klientami w ramach praktyki prywatnej, a także szkoli i superwizuje terapeutów w Szwecji i na całym świecie. Początkowo szkolił się jako terapeuta poznawczy, a od 1998 roku pracuje w nurcie behawioralnym, wykorzystując terapię akceptacji i zaangażowania (ACT). Jest certyfikowanym trenerem ACT oraz autorem trzech książek na temat współczesnej terapii behawioralnej: ABCs of human behavior. Behavioral principles for the practicing clinician (2008, współautor); Learning RFT. An introduction to relational frame theory and it’s clinical application (2010) oraz Metaphor in practice. A professionals guide to using the science of language in psychotherapy (2017). Jako trener dr Niklas Törneke jest szczególnie znany z umiejętności przekładania złożonych konceptów teoretycznych na język praktyki klinicznej.

dr Beata Urbaniak – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny, szkoleniowiec, wiceprezes Internationales Zentrum für Autismus Comptence, prezes Fundacji Instytut Rehabilitacji Dziecka im. Prof. Ireny Obuchowskiej. Dr Beata Urbaniak jest dyrektorem Niepublicznego Specjalnego Przedszkola Familia w Swarzędzu. Od 2002 ściśle współpracuje z koordynatorem ds. autyzmu w Berlinie dr Britą Schirmer, dzięki której miała możliwość zapoznania się z systemem opieki, terapii i edukacji dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu w Niemczech. Prowadziła również szkolenia dla rodziców, terapeutów, nauczycieli, studentów z Niemiec oraz rozpowszechniała na konferencjach wiedzę na temat zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz skutecznych sposobów pracy. Od czerwca 2011 współpracuje z rodzicami oraz profesjonalistami zajmującymi się terapią dzieci z autyzmem na terenie Austrii. Wiosną 2013 prowadziła cykl praktycznych szkoleń dla nauczycieli z Austrii i Słowacji, które odbywały się w ramach projektu unijnego ACE. Jest autorką i współautorką publikacji, między innymi: Jak zorganizować czas dziecka w domu? – Plany aktywności, Zaburzenia z autystycznego spektrum, Die Frühförderung bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung, Applied Behavior Analysis (ABA) in der Therapie von Kindern mit Autismus

dr Monika Zielińska – doktor nauk humanistycznych, jest wykładowcą SWPS na wydziale zamiejscowym w Sopocie, kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania w tymże wydziale, dyrektorem Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych (CDiT), ośrodka zajmującego się całościową terapią dzieci z takimi problemami jak mutyzm selektywny, nawykowe zaparcia, tiki ruchowe i głosowe, zaburzenia zachowania opartą na zasadach analizy zachowania. Jej zainteresowania naukowe dotyczą psychopatologii dzieci i młodzieży, zaburzeń zachowania i procedury ich redukcji. Publikuje na łamach między innymi Psychologii Rozwojowej oraz Psychologii w Szkole; autorka książki Jak reagować na agresję uczniów?

dr Rebecca Sharp – jest certyfikowanym analitykiem zachowania na poziomie doktorskim (BCBA-D) i psychologiem zarejestrowanym w Nowej Zelandii. Trening kliniczny i tytuł doktorski zdobyła na Uniwersytecie Auckland realizując program stosowanej analizy zachowania (SAZ). Jest starszym wykładowcą i dyrektorem programu SAZ na Uniwersytecie Bangor, gdzie studenci nominowali ja do pięciu nagród przyznawanych nauczycielom w ostatnich trzech latach. W roku 2017 została mianowana przez studentów Najlepszym Nowym Nauczycielem. Jest starszym członkiem Urzędu ds. Szkolnictwa Wyższego. Dr Sharp opublikowała wiele artykułów dotyczących behawioralno-analitycznego podejścia do zachowań trudnych oraz ich pomiarów. Jej zainteresowania badawcze obejmują behawioralno-analityczne podejście do pracy z osobami z demencją i urazowymi uszkodzeniami mózgu. W ramach praktyki klinicznej pracowała z nieletnimi przestępcami, dziećmi z urazami mózgu oraz dorosłymi i dziećmi z trudnościami w uczeniu. Obecnie dr Sharp prowadzi intensywne praktyczne kursy dla studentów chcących specjalizować się w pracy ze starszymi dorosłymi z wykorzystaniem analizy zachowania.

dr Bartłomiej Swebodziński – psycholog. Współpracownik dydaktyczny Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie oraz Katedry Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Specjalizuje się w neuropsychologii klinicznej i psychologii behawioralnej, a także psychologii muzyki. Zainteresowania naukowe wiąże z problematyką podejmowania decyzji przez chorych z uszkodzeniami mózgowia. Jest również aktywnym zawodowo psychologiem, prowadząc w ramach praktyki prywatnej diagnostykę i rehabilitację neuropsychologiczną z chorymi z ogniskowymi uszkodzeniami mózgowia oraz z osobami z różnymi procesami otępiennymi. Jest autorem kilku prac naukowych poświęconych procesom dyskontowania odroczonych wzmocnień w subpopulacji neurologicznej.

mgr Katarzyna Bąbik – psycholog, certyfikowany analityk zachowania (BCBA), licencjonowany terapeuta i superwizor behawioralny PLTB. Analityk zachowania w zespole interdyscyplinarnym w szpitalu pediatrycznym WUM w Warszawie; konsultant i terapeuta behawioralny w Behavior. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z trudnościami związanymi z karmieniem (zaburzenia karmienia, wybiórczość pokarmowa)oraz trudnościami w zachowaniu.

KOMITETY

Komitet Naukowy
— dr hab. Przemysław Bąbel (UJ, PTPB) – przewodniczący
— prof. dr hab. Paweł Ostaszewski (Uniwersytet SWPS, PTPB)

Komitet Organizacyjny
— dr Anna Ziółkowska (Uniwersytet SWSP, PTPB) – przewodnicząca
— mgr Krystyna Pomorska (Uniwersytet SWPS, PTPB)
— dr Bartłomiej Swebodziński (Uniwersytet SWPS, PTPB)

Termin i lokalizacja:

16-17 marca 2018 r.
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu,
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

Więcej informacji:
swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/16792-xii-miedzynarodowe-sympozjum-naukowe-polskiego-towarzystwa-psychologii-behawioralnej

Zapraszamy!

— The 12th International Symposium of the Polish Association for Behavioral Psychology

VARIOUS APPLICATIONS OF BEHAVIORAL THERAPY

Behavioral therapy focuses on the recognition and modification of undesirable behaviors and on the development and reinforcement of behaviors that are desirable. Various applications of the behavioral therapy will be the subject of the conference “From Theory to Practice: Various Applications of Behavioral Therapy”. During the 12th symposium, scientists, academics and practitioners will present most current research results from the field of behavioral psychology as well as examples of their practical applications in a variety of disorders, among different patient populations.

ABOUT THE CONFERENCE
During the conference we would like to show that behavioral therapy, which is usually perceived as a treatment used in the spectrum of autism disorders, can be successfully applied to treat other conditions. Participants will have an opportunity to learn about the role of mindfulness in discounting processes and about the Relational Frame Theory (RTF) and its applications in clinical practice.

Some other subjects that will be discussed during the conference include the application of behavioral therapy in gerontology, in treatment of focal brain injuries and in pain management. The discussion on the spectrum of autism disorders will focus on the applied behavior analysis and behavioral therapy in selective mutism disorder (characterised by inability to speak in selected social settings) and the issue of maintaining the effects of behavioral therapy in children with autism. Presenters will include researchers and therapists specializing in behavioral therapy.

We would like to invite graduate and doctoral students, academics, and behavioral therapists to actively participate in the poster session focused on behavioral research and therapy. Please send your poster and abstract submissions by February 20, 2018.

PROGRAM
MARCH 16, 2018

9.00-18.00 | Workshops

RFT for clinical practise – workshop in English
– Niklas Törneke, M.D. | room 306
Diagnostic and therapeutic procedures in children presenting feeding problems
– mgr Katarzyna Bąbik | room 311
ABA techniques in the preparation of a child with autism spectrum disorders to be introduced into a peer group
– dr Beata Urbaniak | room 312
Therapy of people with selective mutism
– dr Monika Zielińska | room 406

18:00-20:00 – dinner

MARCH 17, 2018 | ROOM 004

8.30-9.00 – Registration

9.00-9.30 – Opening of the Conference

9.30-10.30 – What is RFT and why would it be important to clinicians?
– dr Niklas Törneke

10.30-11.00 – What is the role of mindfulness in discounting processes?
– prof. dr hab. Paweł Ostaszewski

11.00-11.30 – Coffee break

11.30-12.30 – Behavioural gerontology: What we currently know, what we still need to explore, and how we might go about exploring it
– dr Rebecca Sharp

12.30-13.00 – Selecting reinforcers in patients with focal central nervous system injury
– dr Bartłomiej Swebodziński

13.00-13.30 – Can we unlearn the pain? From laboratory studies to behavioral therapy of pain
– dr hab. Przemysław Bąbel

13.30-14.30 – Lunch break

14.30-15.00 – Diagnostic and therapeutic procedures in children presenting feeding problems
– mgr Katarzyna Bąbik

15.00-15.30 – Selective mutism or controlled conversations
– dr Monika Zielińska

15.30-16.00 – Skuteczność SAZ – badania na polskiej grupie dzieci z autyzmem/ Effectiveness of ABA therapy — research on Polish sample of children with ASD
– dr Beata Urbaniak

16.00-16.15 – Coffee break

16.15-18.00 – Poster session

WORKSHOPS AND LECTURES IN ENGLISH
RFT FOR CLINICAL PRACTISE

Relational Frame Theory (RFT) is the theory and research program about human language and cognition that is at the base of acceptance and commitment therapy. At the same time RFT is much more than just ACT. As it concerns human language it concerns all human activity that involves language, which of course makes it relevant to all human experience. In a very profound way RFT speaks to so diverse topics as our experience of ourselves, the so called future, our battle with the meaning of life and everyday problem solving. This workshop will present the basic conceptual tools used in RFT and explain basic terminology. It will not focus on research but on conceptual understanding needed for applying RFT to the human experience. A special focus will be given to clinical application of RFT for psychotherapy in general and ACT in particular.

Niklas Törneke, M.D. – is a psychiatrist and psychotherapist. He works with clients in his private practice. Additionally, he teaches and supervises therapists in Sweden and around the world. He was originally trained as a cognitive therapist. Since 1998, he has focused mainly on acceptance and commitment therapy (ACT). He is a certified teacher of ACT and author of three books on contemporary behavioral therapy: ABCs of Human Behavior. Behavioral Principles for the Practicing Clinician (2008, co-author); Learning RFT. An Introduction to Relational Frame Theory and It’s Clinical Application (2010), and Metaphor in Practice. A Professionals Guide to Using the Science of Language in Psychotherapy (2017). As a teacher, Dr. Niklas Törneke is renowned for his ability to translate complex theoretical concepts into the language of clinical practice.

BEHAVIORAL GERONTOLOGY: WHAT WE CURRENTLY KNOW, WHAT WE STILL NEED TO EXPLORE, AND HOW WE MIGHT GO ABOUT EXPLORING IT
Application of behavioral analysis in working with elderly persons has proved to be effective in solving many behavioral problems, by discovering the functions of these behaviors and their environmental determinants. Behavioral approach may also be used in effective learning of new skills, compensating for the loss of some capabilities, and maintaining independence of senior citizens. However, the majority of professional literature on the subject focuses on mapping the behaviors instead of on searching for basic mechanisms responsible for behaviors of elderly people. The presentation will focus on the most current research, which helps to understand how people with dementia interact with their environment, for example by studying whether the stimuli control in these individuals works properly, and if it does not, what can be done to correct it. The lecture will also present how various applications of behavioral analysis impact the quality of life of elderly people (e.g. personnel training in order to prevent unethical practices in elderly care).

dr Rebecca Sharp – a certified behavioral analyst (BCBA-D) and a psychologist registered in New Zealand. She completed her clinical training, the Applied Behavioral Analysis (ABA) program, and received her Ph.D. from the University of Auckland. She is Senior Lecturer and ABA Program Director at Bangor University. Her teaching has been appreciated by students, who have nominated Dr. Sharp for five awards in the past three years. In 2017, she was awarded New Teacher of the Year, following students’ nomination. She is also Senior Member of the Department for Higher Education. She published numerous articles on the behavior analysis approach and assessment in problem behaviors. Her professional interests include behavior analysis approach to individuals suffering from dementia and brain injuries. In her clinical practice she has worked with young offenders, children with brain injuries as well as children and adults with learning difficulties. Currently, Dr. Sharp teaches intensive practical courses in application of behavior analysis in working with elderly persons.

COMMITTEES

RESEARCH COMMITTEE

— dr hab. Przemysław Bąbel, the Jagiellonian University, Polish Association for Behavioral Psychology (PTPB) – Chair
— prof. dr hab. Paweł Ostaszewski (SWPS Univerity, PTPB)

ORGANIZING COMMITTEE

— dr Anna Ziółkowska (SWSP University, PTPB) – Chair
— mgr Krystyna Pomorska (SWPS University, PTPB)
— dr Bartłomiej Swebodziński (SWPS University, PTPB)

Date and location:

March 16-17, 2018
SWPS University in Poznań, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

More information:
english.swps.pl/research/international-conferences/2532-12th-international-symposium-of-polish-association-for-behavioral-psychology
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Poznaniu :

3 Bieg Niepodległości .pl - BIEG 100-lecia 2018
3 Bieg Niepodległości .pl - BIEG 100-lecia 2018
Bieg Niepodległości .pl - BIEG 100-lecia 2018
Noc Naukowców Poznań
Noc Naukowców Poznań
Poznan, Poland
Wykład otwarty o złości i poczuciu winy
Wykład otwarty o złości i poczuciu winy
Księgarnia "z Bajki"
Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Poznań
Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Poznań
Hala widowiskowo-sportowa Arena
Rzucanie stolcem w przechodniow
Rzucanie stolcem w przechodniow
Ratusz w Poznaniu
Tribute to / Poznań
Tribute to / Poznań
Hala widowiskowo-sportowa Arena
Guzior + ReTo / 1.12 / U Bazyla, Poznań
Guzior + ReTo / 1.12 / U Bazyla, Poznań
Klub u Bazyla